Bijen als verbinder

Bijen als verbinder

Bijen als verbinder

Bijen als verbinder

Imkerij Stad en Streek wil verbinden. We zijn kernpartner in de werkgroep biodiversiteit en staan voor een biodiverse aanpak. We zoeken telkens nieuwe vormen van samenwerking. Met andere imkers, met fruittelers, scholen, stadhuizen, bedrijfsleven, toerisme, het landschap en de stad. We vormen een brug tussen een oude ambacht en de dynamiek van deze tijd. Dit is boeiend en het is nieuw. 

We staan voor verbinding

We staan voor verbinding.

We initiëren, ontwikkelen, denken mee en delen uit.

Heel praktisch betekent dit dat we elke vraag die aan ons wordt gesteld serieus nemen. Vragen die aan ons zijn gesteld zijn bv:

·        Wij willen graag bijen  in de tuin van ons stadhuis, kan Imkerij Stad en Streek dit voor ons realiseren?

·       Kunnen bijen een rol spelen  tijdens ons pop-festival? 

·       Kan er praktijkgerichte voorlichting worden gegeven aan kinderen en jongeren?

·       Kun je meedoen aan een managementtraining  " spiritueel leiderschap en de bij "?

De nieuwe tijd is dynamisch en snel. Nieuwe verbindingen bieden nieuwe mogelijkheden. Door in de vraagstelling van onze netwerkpartner mee te gaan ontstaan er nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven. Dat is waar het ons om gaat. 

* Bijen voor de voedselbank

* Meedenken over groene daken in de stad

* Onderzoek naar de bijensterfde

* ... en het aller liefst ... opleiden van jonge imkers

Maar er zijn ook grenzen. Bijen blijven wilde dieren en houden van rust en van biodivers. We denken mee en bewaken deze grens.

We werken graag met u samen. We onderzoeken de meerwaarde die de bij kan hebben voor uw initiatieven, bedrijf of uw samenwerkingsverband. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.